Twee Wijchense Zonnedaken (TWZ)

De komende maanden probeert de ECL samen met de gemeente Wijchen twee nieuwe zonnedaken te realiseren. Het betreft ongeveer 650 panelen op de multifunctionele accommodatie De Suikerberg en ongeveer 500 panelen op het wijkcentrum ’t Achterom (zie hieronder de voorontwerpen). Voor de projecten is SDE+-subsidie toegekend. Net als bij onze reeds gerealiseerde projecten willen we deze zonnedaken, die we vooralsnog beschouwen als één project (totaal ongeveer 350 kWp), exploiteren op basis van burgerparticipatie, wat betekent dat ECL-leden kunnen deelnemen (investeren) in het project en daarvoor gedurende 16 jaar een rendement uitgekeerd krijgen (we schatten 5,0% tot 7,5%). Indien je serieuze belangstelling hebt voor deelname kun je dat via dit formulier aangeven. Te zijner tijd volgt meer informatie, onder andere op de verwachte informatieavond in ’t Achterom op woensdagavond 11 september 2019.

Voorontwerp De Suikerberg
Voorontwerp ’t Achterom