Tweede informatieavond ook een succes

Op 22 september heeft de Energiecoöperatie Leur e.o. een tweede informatiebijeenkomst gehouden over het project Zonneakker Leur. De opkomst was weer prima en de belangstelling voor deelname aan het project groot.

Tijdens de bijeenkomst is een presentatie gehouden en een aantal documenten gepresenteerd waarmee een coöperatielid formeel kan deelnemen aan de zonneakker. Deze documenten vind je hier.

Inmiddels is er al ingetekend op enkele tientallen Zonnestroomdelen van de in totaal beschikbare tweehonderd.

Bij overtekening op het project worden de Zonnestroomdelen zo eerlijk mogelijk verdeeld, waarbij de datum van intekening ook een rol speelt. Dit wordt toegelicht in het informatiememorandum.

Deelname kost netto € 300,– exclusief btw per Zonnestroomdeel. Het initieel aan de coöperatie te betalen bedrag is € 363,– per Zonnestroomdeel, waarvan € 63,– btw zal worden teruggestort nadat de belastingdienst het btw-bedrag aan de coöperatie heeft overgemaakt.

Geef een reactie