Pure Energie heeft samenwerking met ECL in project Zonnepark Bankhoef beëindigd

Helaas moeten we mededelen dat Pure Energie de samenwerking met Energiecoöperatie Leur en omstreken (ECL) voor het project Bankhoef eenzijdig heeft opgezegd. Na het gezamenlijk succesvol winnen van de selectieprocedure van de gemeente Wijchen, is het niet gelukt om hier een vervolg aan te geven. We vinden dit ontzettend jammer en een gemiste kans.

Als ECL vinden we het voor Zonnepark Bankhoef essentieel om als gezamenlijke initiatiefnemers te ontwikkelen, samen het park te bouwen en gescheiden te exploiteren. Zo creëren we één park, maar borgen we de onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid van de partners. Hierdoor kunnen beide partijen bijvoorbeeld zelf beslissen aan wie ze de opgewekte stroom verkopen, hoe ze omgaan met eventuele financiële voordelen in relatie tot de omgeving, en of ze hun deel van het park – om welke reden dan ook – zouden willen verkopen. Ook kan ECL in deze constructie volledige transparantie geven aan haar leden over de exploitatiewijze en als coöperatie zelf keuzes maken in het te voeren financiële beleid voor het park. Het winnende plan bood hier ruimte voor en we hebben dit uitgangspunt uitgebreid met Pure Energie besproken. Zij hebben ons aangegeven daar positief tegenover te staan, mits er geen juridische of procedurele blokkades zouden zijn, een terechte voorwaarde.

Om gescheiden exploitatie als doel te bereiken waren er verschillende wegen die bewandeld konden worden, zonder tegen die blokkades aan te lopen. Uiteindelijk zou ECL dan een eigen omgevingsvergunning hebben om te mogen bouwen (samen met Pure Energie) en exploiteren, zelf SDE++-subsidie gaan ontvangen en eigenaar worden van een deel van het park. Voor het vergunningstraject hebben we als partners een plan voorgelegd aan de gemeente. De gemeente wees dit plan in eerste instantie af, zonder dat we zicht hadden op de inhoudelijke argumentatie daarachter. Nog voordat we dit samen met de gemeente konden bespreken, en eventueel een ander plan konden voorleggen, heeft Pure Energie besloten de samenwerking op te zeggen.

We vinden het ontzettend jammer dat dit coöperatieve traject geëindigd is. De afgelopen maanden hebben we prima samengewerkt en we gingen ervan uit dat we tot gezamenlijke realisatie zouden komen. Dit valt ons dan ook rauw op het dak. Ons enige belang was het betrekken van de omgeving bij dit project, en ervoor te zorgen dat lokale participatie gewaarborgd zou zijn, daar staan we voor. We hebben daar zonder verder voorbehoud veel tijd en energie ingestoken. Inmiddels hadden we ons verzekerd van een klein startkapitaal in de vorm van een subsidie en waren we ook goed op weg om de financiële middelen te vergaren voor de volgende fase van het project. Dat blijkt nu allemaal tevergeefs te zijn geweest. Daarmee is de deelname van ECL en de 50% burgerparticipatie, zoals verwoord in het ingediende initiatiefplan Zonnepark Bankhoef, tot onze spijt abrupt verdwenen.