Nieuw zonnepanelenproject in Wijchen: TWZ

De gemeente Wijchen heeft besloten om twee gemeentelijke gebouwen, sporthal ‘t Achterom in de wijk Homberg en multifunctionele accommodatie De Suikerberg in de wijk Woezik, van zonnepanelen te voorzien. Zij heeft daartoe Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) gevraagd om de uitvoering van dit project met burgerparticipatie op zich te nemen. Nadere informatie zal gegeven worden tijdens een informatiebijeenkomst woensdagavond 11 september in wijkcentrum ‘t Achterom.

Met de geplande zonneprojecten zullen de beide locaties bijna tweemaal zoveel elektrische energie opwekken als zij zelf gebruiken.

Het nieuwe project Twee Wijchense Zonnedaken (TWZ) omvat in totaal ca 1.150 panelen, met een geschat investeringsbedrag van ca € 240.000,- . De provincie subsidieert zulke projecten voor 20% mits minimaal 50 particulieren deelnemen. Het benodigde bedrag wil ECL bij elkaar krijgen door burgers de gelegenheid te geven om zonnestroomdelen, ter waarde van € 300,– per stuk te kopen, die 15 jaar lang een goed rendement opleveren (verwachting 5 á 7% over de looptijd van het project). Bij de definitieve toekenning van de zonnestroomdelen hanteert ECL een systematiek waarbij zoveel mogelijk burgers deel kunnen nemen. Deze aanpak biedt iedereen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan duurzame-energieopwekking, ook als dat niet op het eigen dak kan.

Op woensdag 11 september a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er een informatiebijeenkomst in wijkcentrum ‘t Achterom, waarbij alle aspecten nader worden toegelicht. De entree is gratis en iedereen is welkom. Kort daarna wordt de inschrijving voor het project geopend en kan bij voldoende deelname de realisatie van beide zonnedaken in gang worden gezet. Aanmelding voor de avond is niet verplicht, maar wél fijn in verband met de organisatie en kan via een mailtje naar informatieavond@energiecooperatieleur.nl of via onze site, met opgave van het aantal deelnemers. Het adres van het wijkcentrum is Homberg 25-35, Wijchen.