Energiecoöperatie Leur houdt informatieavond over warmtepompen

“Alles wat je altijd al wilde weten over warmtepompen”: de Energiecoöperatie Leur (ECL) houdt op maandagavond 11 maart een informatieavond in de Sportcentrum Arcus voor iedereen die eindelijk wel eens het naadje van de kous wil weten over wat ‘zo’n ding’ nu eigenlijk doet en of het ook iets is om serieus te overwegen voor je eigen woning.

 ECL (125 leden) stelt zich ten doel om een bijdrage televeren aan de overgang naar duurzaam energiegebruik. Gerealiseerde projecten to tnu toe zijn de zonneakker bij de Hagert en de zonnedaken van ‘t Mozaïek en Sportcentrum Arcus. De deelname van zoveel mogelijk coöperatieleden staat daarbij centraal. In het najaar organiseerde ECL nog een drukbezochte lezing van de Wijchenaar Hans Meek over zijn boek “Ecologica”. Met de informatieavond over warmtepompen denkt ECL in een groeiende vraag naar informatie over dit onderwerp te voorzien.

In de media valt regelmatig het woord warmtepomp als het over vermindering van de CO2-uitstoot gaat van onze woningen. De warmtepomp wordt dan nogal eens gekoppeld aan het gasloos maken van ons hele land en daarmee dus ook van de eigen woning.

Nieuwe en jonge huizen zijn over het algemeen dusdanig goed geïsoleerd dat een warmtepomp meestal het hele stookseizoen in de warmtevraag kan voorzien. Voor huizen die zo’n hoge graad van isolatie niet hebben is dat een stuk lastiger. Voor die (grote) groep woningen bestaat echter  de mogelijkheid om een ‘hybride’ verwarmingssysteem te plaatsen, een warmtepomp die slim samenwerkt met een gewone gasketel.  Zolang het niet al te koud is (in ons land heel vaak het geval) kan deze warmtepomp de woning op temperatuur houden en pas als dat niet meer lukt, neemt de gasketel het over. Het hybride systeem zal op de informatieavond nadrukkelijk aan de orde komen.

Het volgende komt op de avond voorbij:

  • In welke situaties is een warmtepomp zinvol en wat kun je eventueel doen om het alsnog zinvol te maken?
  • Welke kosten zijn ermee gemoeid, wat zijn de besparingen en in hoeveel tijd kan de aanschaf terugverdiend worden?
  • Welke vermindering van de CO2-uitstoot is haalbaar?
  • Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?
  • Wat zijn de afmetingen en wat is de benodigde ruimte?
  • Zijn er mogelijkheden voor een subsidie en/of een duurzaamheidslening?

Tijdens de informatieavond zullen deskundigen op al deze punten ingaan en kunnen vragen gesteld worden. Voor geïnteresseerden een ideale manier om zicht te krijgen op het fenomeen (hybride) warmtepomp!

De avond wordt gehouden in Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, Wijchen, begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur (inloop + koffie vanaf 19.30); na afloop is er nog gelegenheid om iets te drinken en na te praten. De deelname is gratis. In verband met de organisatie verzoeken we belangstellenden zich uiterlijk zondag 10 maart aan te melden op deze pagina of via een mailtje naar informatieavond@energiecooperatieleur.nl. Geef daarbij het aantal deelnemers op.