De gewenste toekomst van de ECL in kaart gebracht

Op 27 november waren ruim dertig leden van de ECL bijeen op De Hagert om zich te buigen over de gewenste toekomst van onze coöperatie.  Onder leiding van bestuursleden Ton Baaijens en Chris Vennekens konden de aanwezigen hun visie geven op thema’s als(lokale) zonne- en windenergie, duurzame mobiliteit en professionalisering. De reacties zijn verzameld en zullen leiden tot een conceptbeleidsplan dat op de ALV in het voorjaar van 2019 aan de leden wordt voorgelegd. Een volledig verslag van de avond en wat daaraan vooraf ging vind je hier.