Bijzondere ledenvergadering op 27 november 2018

Zoals besloten tijdens de afgelopen ALV organiseert het bestuur van de ECL een bijzondere ledenvergadering over de toekomst van onze coöperatie. Denk daarbij aan thema’s waarop we ons willen richten, het type projecten dat we al dan niet willen oppakken, de rol en inzet van leden, overige activiteiten en professionalisering. Tijdens de avond betrekken we de deelnemers zeer actief in het proces dat zal leiden tot een beleidsplan voor de komende jaren. Je bent van harte welkom en, daarbovenop, jouw inbreng kan medebepalend zijn voor waar we over een paar jaar staan. Dus reserveer deze avond vast in je agenda, nadere informatie volgt begin november, waaronder de plaats van handeling. De avond is alleen toegankelijk voor leden.