Downloads

Energiecoöperatie Leur heeft als doel de transitie naar duurzame energie te stimuleren en draagt daar onder andere aan bij door informatie en kennis te delen. De hieronder geplaatste documenten kun je downloaden en mag je zonder toestemming gebruiken. De coöperatie is niet aansprakelijk voor de juistheid ervan noch verantwoordelijk voor de wijze waarop de informatie wordt ingezet.

Documenten Zonnepark Bankhoef

Ledenraadpleging Zonnepark Bankhoef

Deelnamedocumenten Twee Wijchens Zonnedaken (TWZ)

Nota bene: het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan het project TWZ, het project is inmiddels volledig gefinancierd.

Informatiememorandum TWZ

Overeenkomst tot aankoop van Zonnestroomdelen TWZ

Deelnamedocumenten Zonnedak Arcus

Nota bene: het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan het project Zonnedak Arcus, het project is inmiddels volledig gefinancierd.

Informatiememorandum Zonnedak Arcus

Overeenkomst tot aankoop van Zonnestroomdelen Arcus

Doorlopende machtiging contributie ECL

Deelnameformulier Zonnedak Arcus

Toelichting op rendement Zonnestroomdeel Arcus als pdf-bestand

Toelichting op rendement Zonnestroomdeel Arcus als Excel-bestand

Deelnamedocumenten Zonnedak ‘t Mozaïek

Nota bene: het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan het project Zonnedak ‘t Mozaïek, het project is inmiddels volledig gefinancierd.

Deelnameovereenkomst Zonnedak ‘t Mozaïek

Overeenkomst tot aankoop van Zonnestroomdelen ‘t Mozaïek

Informatiememorandum Zonnedak ‘t Mozaïek

Toelichting op rendement Zonnestroomdeel ‘t Mozaïek als pdf-bestand

Toelichting op rendement Zonnestroomdeel ‘t Mozaïek als Excel-bestand

Deelnamedocumenten Zonneakker Leur

De volgende drie deelnamedocumenten zijn beschikbaar. Alleen een coöperatielid kan deelnemen. Nog geen lid? Klik dan hier. Nota bene: het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan het project Zonneakker Leur, het project is inmiddels volledig gefinancierd.

Deelnameovereenkomst Zonneakker Leur

Overeenkomst tot aankoop van Zonnestroomdelen Zonneakker Leur

Informatiememorandum Zonneakker Leur

Presentaties

Loket Duurzaam wonen – Informatie en advies

Installatiebedrijf Toonen – Warmtepompen

Een warmtepomp in je woning, zegen of ramp?

Hybride warmtepomp in een matig geïsoleerd huis

Brochure TWZ

Presentatie informatieavond TWZ

ECL – Jaarcijfers 2018 en begroting 2019

Presentatie deelauto ALV 2019

Presentatie beleidsplan ALV 2019

ALV 2019 – terugblik 2018

ECL – Jaarcijfers 2017 en begroting 2018

Presentatie bijeenkomst met ondernemers Bergharen

Presentatie informatieavond Zonnedak Arcus

ECL – Jaarcijfers 2016 en begroting 2017

Presentatie ALV 9 mei 2017

Jaarcijfers 2015 en begroting 2016 ECL

Presentatie enquête ECL mei-juni 2016

Presentatie ECL Zonnedak ‘t Mozaïek 4 april 2016

Presentatie ECL 22 september 2015

Presentatie ECL 9 juni 2015

Jaarrekeningen

ECL – Definitieve jaarrekening 2018

ECL – Definitieve jaarrekening 2017

ECL – Definitieve jaarrekening 2016

ECL – Definitieve jaarrekening 2015

Verslagen Algemene ledenvergaderingen

Verslag ALV ECL 2019-05-08

Verslag ALV ECL 2018-05-28

Verslag ALV ECL 2017-05-09

Verslag ALV ECL 2016-06-09

Statuten en inschrijving bij Kamer van Koophandel Energiecoöperatie Leur e.o.

De coöperatie is formeel opgericht op 28 mei 2015. Onderstaande documenten zijn geanonimiseerde versies van de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek sturen wij de originele versies toe.

Statuten Energiecoöperatie Leur e.o. U.A. openbaar

Voorblad inschrijving KvK Energiecoöperatie Leur e.o.

Overig

Beleidsdocument toekomstvisie ECL 2019-2021

Fiscaal advies ECL

Verzekeringsvoorwaarden PV-systeem