Deelnemen aan het project TWZ

ECL voorziet de realisatie van het zonnepanelenproject TWZ (Twee Wijchense Zonnedaken). Het betreft twee zonnepanelensystemen op platte daken van gemeentelijke gebouwen (De Suikerberg en 't Achterom), in totaal ongeveer 350 kWp (1.000 - 1.200 panelen). Voor de projecten is SDE+-subsidie toegekend. Deelname is mogelijk voor ECL-leden in de vorm van een investering in Zonnestroomdelen van € 300,-- per deel exclusief btw. We verwachten 600 tot 700 Zonnestroomdelen uit te geven. Per woonadres kan één persoon deelnemen. Het rendement op de investering ligt hoogstwaarschijnlijk tussen de 5,0% en 7,5% bij een projectlooptijd van 16 jaar. Door hieronder je gegevens in te voeren en het formulier te versturen bevestig je je serieuze belangstelling, zonder daarmee een formele overeenkomst met Energiecoöperatie Leur e.o. af te sluiten. Te zijner tijd ontvang je meer informatie over definitieve deelnamemogelijkheden. We verwachten begin 2020 met de inschrijving te starten.

Voor- en achternaam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Straat (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (optioneel)

Aantal gewenste zonnestroomdelen van € 300,-- exclusief btw per deel (verplicht)