Eerste vrijwilligersclub aan de slag

Op zaterdag 28 november 2015 gaan elf vrijwilligers van onze coöperatie aan de slag om de eerste kabels door buizen te trekken. Het zijn de gelijkstroomkabels die vanaf de zonneakker in de weide over een afstand van circa 150 meter naar de omvormer nabij de verblijfsgebouwen gaan. Ook wordt er een sleuf gegraven vanaf de omvormer naar de meterkast, waarin de wisselstroomkabel wordt gelegd. Gelukkig zit de vorst nog niet in de grond.

Opdracht tot bouw zonneakker verstrekt

Ondertekening overeenkomst zonneakker 2Op maandagavond 19 oktober 20015 heeft Energiecoöperatie Leur (ECL) aan het bedrijf Holland Gaat Duurzaam de opdracht verstrekt tot levering van de zonneakker. In de wei van woonzorgboerderij De Hagert komen 200 zonnepanelen met een totaal vermogen van 54 kWp. Deze zullen per jaar ruim 45.000 kWh aan groene stroom produceren. Vrijwilligers van ECL gaan helpen met de bouwwerkzaamheden. We hopen de installatie vóór de kerst in bedrijf te kunnen stellen.

Toekenning van provinciale subsidie ontvangen

Logo provincie gelderlandDe Provincie Gelderland heeft een subsidie aan het project Zonneakker Leur verstrekt. Hiermee wordt 25 % van de investering in de zonneakker gedekt: ruim € 19.000,–. We zijn erg blij met deze toewijzing waardoor we niet alleen een duurzaam project zullen realiseren, maar ook nog een goede rentabiliteit kunnen behalen voor de deelnemers.

Meer dan honderd Zonnestroomdelen verkocht

Binnen twee weken zijn ruim honderd Zonnestroomdelen voor de zonneakker in Leur verkocht. Dus nog een kleine honderd te gaan. Personen die vóór 23 september lid zijn geworden hebben voorrang tot aanschaf tot en met 13 oktober. We hebben gemerkt dat sommigen onder hen nog een geheugensteuntje nodig hebben. Vandaar dit bericht. Ook zullen we leden die nog geen Zonnestroomdelen hebben aangeschaft persoonlijk benaderen de komende dagen. Om deel te nemen dien je een ingevuld deelnameformulier aan ons toe te sturen.

Tweede informatieavond ook een succes

Op 22 september heeft de Energiecoöperatie Leur e.o. een tweede informatiebijeenkomst gehouden over het project Zonneakker Leur. De opkomst was weer prima en de belangstelling voor deelname aan het project groot.

Tijdens de bijeenkomst is een presentatie gehouden en een aantal documenten gepresenteerd waarmee een coöperatielid formeel kan deelnemen aan de zonneakker. Deze documenten vind je hier.

Inmiddels is er al ingetekend op enkele tientallen Zonnestroomdelen van de in totaal beschikbare tweehonderd.

Bij overtekening op het project worden de Zonnestroomdelen zo eerlijk mogelijk verdeeld, waarbij de datum van intekening ook een rol speelt. Dit wordt toegelicht in het informatiememorandum.

Deelname kost netto € 300,– exclusief btw per Zonnestroomdeel. Het initieel aan de coöperatie te betalen bedrag is € 363,– per Zonnestroomdeel, waarvan € 63,– btw zal worden teruggestort nadat de belastingdienst het btw-bedrag aan de coöperatie heeft overgemaakt.

Persbericht informatieavond

 Veel belangstelling voor zonneaandelen in Leur

Energiecoöperatie Leur heeft een succesvolle informatieavond over het project Zonneakker Leur georganiseerd. Ruim zestig belangstellenden waren op dinsdagavond aanwezig in het Leurse bezoekerscentrum. Daar presenteerde het bestuur van de coöperatie de plannen voor het installeren van 200 zonnepanelen bij woonzorgboerderij De Hagert. De aanwezigen werden op de hoogte gebracht over de technische en financiële aspecten van het project. Ook de planning en risico’s kwamen aan de orde. Aan het einde van de avond nam wethouder Agnes Schaap het eerste aandeel symbolisch in ontvangst. Inmiddels hebben veertig personen aangegeven deel te willen nemen aan het project. De coöperatie streeft naar minimaal vijftig deelnemende leden om in aanmerking te kunnen komen voor een provinciale subsidie. Men hoopt dit aantal te bereiken op de stratenmarkt te Hernen, aanstaande zondag (14 juni), waar het bestuur aanwezig zal zijn bij een stand nabij De Mijlpaal.