ECL organiseert thema-avond over Ecologica

Op donderdag 4 oktober organiseert Energiecoöperatie Leur in samenwerking met de Wijchense schrijver en bioloog Hans Meek een presentatie over zijn boek Ecologica. In dit boek benadert hij de huidige duurzaamheidsproblematiek vanuit een ecologisch perspectief.

Onze moderne welvaart hangt volledig af van het gebruik van fossiele energie (kolen, aardolie en aardgas). Als dit opraakt komt de voedselvoorziening, beschikbaarheid van drinkwater en ziektebestrijding van miljarden mensen in gevaar. In Ecologica bespreekt Hans Meek de onderliggende ecologische processen en mogelijkheden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Tijdens deze avond plaatst de coöperatie de noodzaak tot duurzaamheid in een breder perspectief.

De avond wordt gehouden in de Bibliotheek Wijchen, Campuslaan 8 en start om 20.00 uur met een inleiding door Hans zelf (vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee). Aansluitend zal er mede aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd worden over de betekenis van zijn verhaal. Na afloop ben je welkom in de huiskamer van ’t Mozaïek voor een drankje en kan er verder nagepraat worden. Voor deze avond zal door de bibliotheek een tafel ingericht worden met boeken die, naast het boek Ecologica, aansluiten op het thema van deze avond.

De avond is voor iedereen (leden en niet-leden) gratis toegankelijk. Wel stellen wij het op prijs als je je vooraf aanmeldt.

Zonnedak Arcus feestelijk geopend

Op zondag 11 maart is het Zonnedak Arcus feestelijk geopend in het bijzijn van een groot aantal (particuliere) deelnemers aan het project. Na een woordje van Henk-Jan Grobbe (directeur Triwy, beheerder Arcus) en de voorzitter van de ECL verrichtte wethouder Titus Burgers de ‘officiële’ handeling door het dashboard met daarop de opbrengst van het systeem in werking te stellen. Op het dak van Sportcentrum Arcus liggen nu 1.076 zonnepanelen die nagenoeg in het gehele elektriciteitsverbruik van het gebouw zullen voorzien. De opbrengst van het zonnedak is hier te volgen.

DCIM100MEDIADJI_0033.JPG

Leur en ‘t Mozaïek presteren goed, Arcus bijna gereed

Zonneakker Leur heeft in 2017 goed gepresteerd, 6% boven de verwachte opbrengst. Wel is er een daling ten opzichte van 2016 geconstateerd (8%-punten) vanwege technische problemen. Vooral december 2017 scoorde slecht, in januari 2018 is de prestatie weer tot bijna ‘normaal’ niveau gestegen. Het feit dat dit allemaal in de winter gebeurt is een geluk bij een ongeluk. We houden een en ander samen met de leverancier in de gaten.

Zonnedak ‘t Mozaïek heeft er het eerste jaar zeer goed vanaf gebracht. Er is 2% meer zonne-energie gegenereerd boven de al zeer hoog voorspelde opbrengst. Daarnaast heeft de recente storm geen problemen veroorzaakt. Hulde aan de leverancier.

Project Zonnedak Arcus nadert haar oplevering. We verwachten dat het systeem halverwege februari gereed is en dat we vanaf 1 maart subsidie kunnen gaan innen. Smetje op de vreugde: tijdens de hierboven al genoemde storm zijn er een paar panelen van het dak gewaaid. Dat had te maken met het gegeven dat de panelen op dat moment geplaatst werden en niet alle beschermingsconstructies tegen windbelasting waren geïnstalleerd. Gelukkig was er geen persoonlijke noch grote materiële schade. En en ander wordt afgehandeld via de verzekering van de leverancier. Inmiddels zijn de zaken op orde.

Werkzaamheden Zonnedak Arcus gestart

De combinatie Modderkolk/Holland gaat duurzaam heeft van de ECL opdracht gekregen om het zonnedak op Sportcentrum Arcus te plaatsen. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en is de binneninstallatie nagenoeg klaar. In januari, ijs en weder dienende, zullen de PV-panelen geplaatst worden. Een en ander is mogelijk gemaakt door 74 coöperatieleden die in het project hebben geïnvesteerd via 750 Zonnestroomdelen. Het maximale aantal Zonnestroomdelen van elk € 300,– dat is toegewezen aan één deelnemer is 18. Daarnaast heeft de provincie Gelderland het project met 20% van de investeringskosten gesubsidieerd, waarvoor we dankbaar zijn. Inmiddels zijn er voorzichtige plannen voor een nieuw project in Bergharen, waarover later meer.

Informatieavond Zonnedak Arcus goed bezocht

De informatieavond over Zonnedak Arcus is door bijna honderd potentiële deelnemers bezocht. Gedurende de presentatie kwamen alle aspecten van het project aan de orde: het doel, de initiatiefnemers, financiële zaken, techniek, organisatie en planning. Inmiddels hebben zich al meer dan veertig deelnemers aangemeld. Indien het aantal van minimaal vijftig wordt bereikt en deze deelnemers alle 750 Zonnestroomdelen hebben aangeschaft zal het project doorgang vinden.

Informatieavond Zonnedak Arcus op 9 oktober

Op maandag 9 oktober houdt ECL in Sporthal Arcus een informatieavond voor iedereen die belangstelling heeft om deel te nemen aan Zonnedak Arcus. Inloop is vanaf 19.30 uur, toegang is gratis. Groene stroom opwekken, maar niet op je eigen dak? Kom erbij! Inschrijving tot deelname start die avond, maar ook tijdens een periode daarna is inschrijven op het project mogelijk.


Al 135 voorinschrijvingen voor Zonnedak Arcus

Binnen enkele dagen waren er voldoende voorinschrijvingen van particulieren voor het project Zonnedak Arcus om een subsidie bij de provincie aan te vragen. Dat laatste is inmiddels gebeurd, we wachten op een reactie. Inmiddels zijn 135 serieuze belangstellenden genoteerd.

Voorinschrijving Zonnedak Arcus gestart

De Energiecoöperatie Leur heeft, in samenwerking met Triwy en de gemeente,  een volgend project op stapel staan: Zonnedak Arcus. Ook in dit project kunnen particuliere deelnemers investeren tegen een beoogd redelijk rendement. Belangstelling? De voorinschrijving is gestart. Ga om deel te nemen naar de pagina Zonnedak Arcus  van onze website.

Algemene ledenvergadering ECL 2017

De ALV is alleen toegankelijk voor leden van de ECL.

Locatie: ’t Mozaïek, Campuslaan 6, Wijchen

Datum: dinsdag 9 mei 2017

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Agenda

We verwachten de ALV rond 21.15 te beëindigen. Vervolgens is er een korte ceremonie vanwege de realisatie van Zonnedak ’t Mozaïek, waarna er nog gelegenheid is voor het nuttigen van een hapje en een drankje.

Toekomstige bestuursleden krijgen opleiding

De afgelopen weken zijn verschillende groepen 7 en 8 naar De Hagert op duurzame-energie-excursie geweest. Onder begeleiding van vrijwilligers van de ECL kwamen zij de houtsnipperkachel en de zonneakker bezichtigen. Daar hoorde ook een aantal vragen bij, die zij ter plekke dienden te beantwoorden. Tevens mochten ze als praktisch experiment hun eigen zonne-ventilator bouwen. Een dergelijke excursie maakt deel uit van een theoretisch-praktisch lespakket dat binnen het project Energiek Leur is ontwikkeld en waar basisscholen en middelbaren scholen gratis gebruik van mogen maken. Hieronder een indruk van de dag in beelden.[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”Excursie De Buizerd maart 2017″]