Energiecooperatie_Leur_Logo_RGB_transparant_def

Algemene ledenvergadering op maandag 13 juni in Sportcentrum Arcus

We mogen weer. Dus de algemene ledenvergadering (ALV) is dit jaar een fysieke bijeenkomst in Sportcentrum Arcus. Let op! We beginnen stipt om 19 uur, vanwege een aanvullend programma na de vergadering (zie verderop) voor alle belangstellenden. Op de ALV zijn alleen leden welkom. De gebruikelijke punten staan op de agenda, maar ook het nieuwe beleidsplan dat we hebben opgesteld. Laat weten wat je daarvan vindt, kom naar Arcus, en neem daarna deel aan ...
ALV

Het grote Wijchense energiedebat

Na de ALV op 13 juni houdt ECL in Arcus een energiedebat. Jan van der Meer (gedeputeerde provincie Gelderland), Bea Schouten (wethouder gemeente Wijchen) en Allard van Krevel (voorzitter ECL) gaan met elkaar en het publiek in debat over de prangende energievraagstukken voor de gemeente Wijchen. Waar komt onze energie straks vandaan? Willen we (meer) windmolens en zonneparken? Zijn de ambities van de huidige coalitie hoog genoeg en kunnen ze waargemaakt worden? Het debat wordt gehouden in Sportcentrum Arcus te Wijchen en start om 20.15 uur. Iedereen is welkom. Meer informatie vind je binnenkort op onze website.
Energiedebat

Wat gaat ECL de komende tijd doen?

Er gebeurt veel op het gebied van de energietransitie: nieuwe technieken, wilde ideeën, bijgestuurd beleid, netcongestieproblematiek en natuurlijk een acute (fossiele) energiecrisis. Dit biedt kansen voor ECL. Het is dan goed om te kijken of we nog op koers liggen of dat we moeten bijsturen. Daarom hebben we een nieuw beleidsplan gemaakt voor de periode 2022-2024, dat we komende ALV voorleggen aan de leden. Basis voor het beleidsplan is de eerder vastgestelde toekomstvisie uit 2019. Deze hebben we geactualiseerd en op onderdelen bijgesteld. Denk daarbij aan nieuwe initiatieven zoals energiecafés en zonnecarports. Daarnaast gaan we door met de voorbereidingen voor zonnepark Bankhoef en willen we zichtbaarder worden. Om het beleidsplan concreet te maken, stellen we elk jaar een jaarplan op. Ook voor 2022 hebben we dat gedaan. Ook dit jaarplan leggen we tijdens de ALV aan onze leden voor.
Route

Zonnepark Bankhoef nog in het slot, provincie vraagt opnieuw meer natuurcompensatie

Wat twee jaar geleden begon met een voortvarende start, is inmiddels een uiterst stroperig proces gebleken: de ontwikkeling van Zonnepark Bankhoef. De afgelopen maanden hebben vooral de discussies met de provincie over natuurcompensatie ons parten gespeeld. Hoewel het huidige ontwerp van het park op ongekende wijze rekeningen houdt met plezier voor plant en dier, is dat volgens de provincie nog niet genoeg. Daarmee dreigt de realisatie onhaalbaar te worden, wat een grote klap zou betekenen voor de duurzaamheidsambities van de gemeente Wijchen. We ervaren ons werk inmiddels meer als een strijd, dan als een samenwerkingsproject van meerdere belanghebbenden. De duurzame energievoorziening van de gemeente staat op het spel, maar die urgentie lijkt door sommige partijen niet gevoeld te worden. We geven echter niet op!
Flora en fauna

Definitieve correctiebedragen SDE bekend, rendementen dalen deels

Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd, heeft de instabiele elektriciteitsmarkt een invloed op de rendementen van sommige van onze projecten. De definitieve SDE-correctiebedragen, die een representatieve elektriciteitsprijs vertegenwoordigen, zijn bekend gemaakt voor 2021. Zoals verwacht zijn deze relatief hoog. Vooral Zonneakker Leur en Zonnedak 't Mozaïek lijden daaronder. Inmiddels weten we welke bedragen we per Zonnestroomdeel voor elk project kunnen uitkeren. De uitkering volgt binnenkort. Op de ALV geven we een toelichting.
Zonnestroomdeel 't Mozaïek

Op weg naar RES 2.0

Nu de regionale energiestrategie (RES) 1.0 is vastgesteld, is de blik gericht op de volgende mijlpaal in dit traject: RES 2.0. De komende tijd worden er nieuwe zoekgebieden bekendgemaakt voor duurzame-energieprojecten als zonne- en windparken. ECL volgt de ontwikkelingen van de RES voor de regio Arnhem-Nijmegen op de voet. Daar waar zinvol en mogelijk leveren we een bijdrage aan het proces
.
RES 2.0
Email Marketing Powered by MailPoet