Energiecooperatie_Leur_Logo_RGB_transparant_def

Dringende oproep: we zoeken een secretaris of penningmeester!

Na jarenlang, vanaf vóór de oprichting, actief te zijn geweest voor ECL, zal Jaap Schoenmaker zijn functie als penningmeester binnenkort neerleggen. We kunnen dat eventueel binnen het bestuur opvangen doordat Arno Akkermans, onze secretaris, bereid is deze positie over te nemen. Maar voor de secretarisfunctie hebben we dan geen gegadigde. Kortom: we zijn dringend op zoek naar nieuwe secretaris of penningmeester. We willen daarvoor opnieuw een beroep doen op onze leden.
Het beheer van onze administratie en projecten vraagt om beperkte, maar wel degelijk uitgevoerde werkzaamheden. Het is in het belang van elk lid dat we een volwaardig bestuur hebben. Dat is nodig voor het organiseren van onze activiteiten, én voor het kunnen vaststellen en uitkeren van de jaarlijkse projectrendementen.
Voor de functie van penningmeester is enige affiniteit met financiële aspecten gewenst. De secretaris heeft bij voorkeur enige ervaring met IT-applicaties. Echter, voor beide functies geldt: de inspanning is te overzien en we dragen onze kennis met oneindig veel geduld aan je over.
Wil jij de ECL op de rails houden? Stuur dan een bericht met je contactgegevens en beoogde functie naar info@energiecooperatieleur.nl of bel naar Allard van Krevel, 06-24669569 voor meer informatie.
Avatar vrouw
Avatar man

Omgevingsvergunning voor zonnepark Bankhoef aangevraagd

We hebben weer een mijlpaal bereikt: de omgevingsvergunning voor Zonnepark Bankhoef is onlangs formeel aangevraagd bij de gemeente Wijchen! We hadden dat eerder willen doen, maar de afgelopen maanden was er nog nader overleg met de gemeente en provincie nodig. Vooral de provincie pleitte voor meer natuurlijke elementen in het plan. Die hebben we zo goed mogelijk gerealiseerd, waarna we de aanvraag hebben ingediend.
De eerste vervolgstap is nu dat het college van burgemeester en wethouders van Wijchen een besluit neemt over onze vergunningaanvraag. Daarna is het aan de gemeenteraad om dat besluit al dan niet te volgen. Een exacte planning hiervan kunnen we nog niet geven, maar we hopen begin volgend jaar uitsluitsel te hebben.
Direct op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Zonnepark Bankhoef.
Bankhoef

Beleidsherijking in de maak

Binnen het bestuur zijn we druk bezig om ons huidige beleidsplan te herijken. In meerdere sessies en met verschillende instrumenten bepalen we waar we voor staan, waar we naartoe willen, hoe we dat denken te gaan doen en wie we daarvoor nodig hebben. We zullen ook onze missie en visie vaststellen, in ieder geval voor de komende twee jaar. Daarbij houden we onze oorspronkelijke doelstellingen als geformuleerd in de statuten natuurlijk in het oog. Zaken als mogelijke groei, professionalisering en speerpunten komen daarbij aan de orde. Eind van dit jaar hopen we daarover consensus te hebben gevonden binnen het bestuur. Het daaruit voortvloeiende beleidsplan verstrekken we vervolgens aan de leden, die daarover op de ALV van 2022 een laatste oordeel mogen geven.
MVS

Opdracht gegeven voor levering monitoringsystemen voor onze PV-projecten

Nu we sinds begin dit jaar vijf PV-installaties in ons portfolio hebben, vonden we het tijd worden om het functioneren en de prestaties van deze systemen eenduidig en geautomatiseerd te kunnen monitoren en bewaken. Daarvoor hebben we opdracht gegeven aan een leverancier van hardware en software waarmee deze monitoring gerealiseerd zal worden. Een belangrijke eis was dat de monitoringinformatie real time beschikbaar is en dat we automatisch worden gewaarschuwd bij storingen. Hierdoor voorkomen we dat de PV-systemen in geval van een technisch probleem langer dan nodig onvoldoende functioneren.
Sundata

Hoge elektriciteitsprijs speelt ons parten

Het klinkt misschien onlogisch, maar dat is het niet: vanwege de recente energieprijsstijgingen zal het rendement van sommige van onze projecten afnemen. Dat geldt voor Zonneakker Leur en Zonnedak 't Mozaïek. De hoge elektriciteitsprijzen zorgen voor een lagere subsidie en daardoor lagere inkomsten voor deze projecten, waarvoor een vast huurbedrag is afgesproken met de stroomafnemer. De projecten Arcus en TWZ zijn financieel anders ingericht en kennen dit effect niet. We hebben hier als ECL geen invloed op en zullen dit moeten accepteren. Overigens hebben geraakte projecten tot op heden boven verwachting gepresteerd, dus er is een buffertje opgebouwd. Na 15 jaar exploitatie kunnen we beoordelen of de oorspronkelijke verwachtingen voor de gehele projectlooptijd zijn uitgekomen.
Winstwaarschuwing
MailPoet