Energiecooperatie_Leur_Logo_RGB_transparant_def

We zijn weer terug!

Na een langere afwezigheid dan gebruikelijk zijn we weer terug met de nieuwsbrief van ECL. Onze excuses voor de tussenliggende periode tijdens welke we het een beetje af hebben laten weten. We zijn erg druk geweest met de ontwikkeling van Zonnepark Bankhoef - waarover we wel veel hebben gecommuniceerd - en we hebben de website wat gepimpt, waarbij we meteen een nieuw nieuwsbriefprogramma hebben geïnstalleerd. Dat was even wennen. We zullen proberen vanaf nu de frequentie weer wat op te voeren.
We zijn weer terug 1

Zonnepark Bankhoef

Het afgelopen jaar hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan omtrent Zonnepark Bankhoef. Het goede nieuws is dat we nog steeds voor ogen hebben om het park samen met projectontwikkelaar Pure Energie (PE) te realiseren. Maar er zijn ook tegenvallers te melden. Zo blijkt het lastig om samen met de provincie Gelderland een balans te vinden tussen het ontwerp van een rendabel project en het behoud van natuurwaarden. Daarnaast kijken we ook tegen zeer hoge kosten voor de netaansluiting aan, waarvan de realisatietermijn ook nog eens behoorlijk lang is. Een en ander heeft ertoe geleid dat we verwachten om pas volgend jaar (2022) SDE-subsidie aan te kunnen vragen, waarna de schop op z'n vroegst in 2023 (maar waarschijnlijk later) de grond in zal gaan. Er is ook nog een kans dat het project toch niet rendabel blijkt. Wil je gedetailleerder op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Zonnepark Bankhoef.
Zonnepark Bankhoef

Nieuwe kleine(re) projecten

Omdat we de komende tijd niet stil willen zitten zijn we samen met de gemeente Wijchen aan het onderzoeken of we misschien nog enkele kleinere zonnedakprojecten zouden kunnen organiseren. Wellicht kunnen we daarbij gebruik maken van de hernieuwde postcoderoosregeling: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Nieuw voor ons, maar een inventarisatie waard. Aangezien we nog te weinig concrete informatie hebben kunnen we nu niet meer melden, maar zodra we meer weten zullen we je op de hoogte brengen. Heb je zelf een dak van minimaal 500 m2 dat je via ECL 15 jaar lang aan je omwonenden ter beschikking wilt stellen voor de productie van duurzame energie? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar info@energiecooperatieleur.nl.
Zonnepomp

Bestuurderswisselingen

Op de afgelopen ALV van ECL is het bestuur van ECL gewijzigd. Joep van Doornik en Dick Vogelzang zijn afgetreden. Joep is zich voor ECL volledig en professioneel gaan richten op de ontwikkeling van Zonnepark Bankhoef. Enige afstand tot het bestuur leek ons daarbij op z'n plaats. Dick gaf aan dat zijn hobby - video en fotografie - dusdanig gewaardeerd wordt door zijn omgeving dat hij de keuze heeft moeten maken zijn activiteiten voor ECL te staken. Maar, zo heeft hij beloofd, hij blijft onze hoffotograaf. Gelukkig hebben zich twee nieuwe bestuursleden aangemeld: Bram Peperzak en Mari van Wanroij. Je gaat vast nog van hen horen. Overigens heeft Jaap Schoenmaker aangegeven zijn taak als penningmeester binnenkort af te willen bouwen. We zijn dringen op zoek naar een vervanger. Belangstelling? Stuur dan een bericht naar info@energiecooperatieleur.nl.
Bram Peperzak
Bram Peperzak
Mari van Wanroij
Mari van Wanroij
MailPoet