Energiecoöperatie Leur e.o.

Over Energiecoöperatie Leur e.o.

Energiecoöperatie Leur is in mei 2015 opgericht, als uitvloeisel van het initiatief Energiek Leur. De naam Energiecoöperatie Leur wordt vaak afgekort als ECL. We richten ons vooral op activiteiten in de gemeente Wijchen, waar ook het overgrote deel van onze leden vandaan komt. Tot op heden zijn de zonnepanelenprojecten die we hebben gerealiseerd onze meest in het oog springende wapenfeiten. En daar willen we mee doorgaan. Maar we richten ons ook op andere mogelijkheden om de energietransitie lokaal een duwtje te geven: dat is ons hoofddoel.

De gerealiseerde projecten

Het eerste project dat we hebben gerealiseerd is een zonneakker in de weide van woonzorgboerderij De Hagert. De zonneakker bij de Hagert is eind 2015 opgeleverd. Ongeveer en half jaar later is het zonnedak op ’t Mozaïek in bedrijf genomen en in 2018 het zonnedak op Sportcentrum Arcus. Begin 2020 zijn de zonnepanelen op De Suikerberg en ’t Achterom geplaatst, als onderdeel van project “TWZ”. Deze laatste daken zijn samen goed voor bijna 350 kWp.

Wat doen we voor jou?

Wij zijn van mening dat het opwekken van duurzame energie voor iedereen toegankelijk moet zijn, het liefst lokaal. Voor en door de mensen in onze regio. Daarom zetten we ons als vrijwilligers in om de inwoners van de gemeente Wijchen te stimuleren om met energiebesparing en duurzame energie aan de slag te gaan. Doe je mee? Mel je dan aan als lid van onze coöperatie.

Wat zijn onze voornaamste activiteiten en doelen?

  • Het produceren van duurzame energie, direct of indirect, ten behoeve van onze leden of andere afnemers.
  • Het leveren van duurzame energie.
  • Het stimuleren en (helpen) realiseren van energiebesparing in de ruimste zin van het woord.
  • Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen, en met de samenwerking tussen leden in het bijzonder.
  • Het stimuleren van het leveren van duurzame, (ook) lokaal opgewekte energie in de gemeente Wijchen.

Het is de bedoeling dat de Energiecoöperatie Leur e.o. in de toekomst nog meer verschillende lokale duurzame-energieprojecten zal initiëren. Des te meer leden we hebben, des te groter de kans daarop is!

Energiecafé op woensdagavond 31 mei in Arcus: energie besparen

18 mei 2023

De rode draad van het ook nu weer goed bezochte energiecafé was hoe je kunt beginnen met verduurzamen en hoe je met eenvoudige ingrepen al ver kunt komen. Vanuit ECL heeft coördinator van de energiecoaches Roger Habets verteld hoe energiecoaches te werk gaan en wat daarmee kan worden bereikt. Wim van Megen van het regionaal Energieloket vertelde over de mogelijkheden van het isoleren en kierdicht maken van een woning. Ook subsidieregelingen vanuit de overheid kwamen hierbij aan bod. Tot slot kwam Danny Wilting, isolatie-expert bij Knauf Insulation, aan het woord. De aftrap is verzorgd door klimaatburgemeester Caren Schipperus. Zij gaf een korte inleiding over besparen in algemenere zin met de nodige bruikbare tips, zoals dat in Wijchen alles gewoon bereikbaar is met de fiets. Tijdens het energiecafé waren meerdere energiecoaches aanwezig. Na afloop van de presentaties konden de aanwezigen met hen in gesprek gaan om hun persoonlijke situatie te bespreken.

Omgevingsvergunning voor Zonnepark Bankhoef

4 april 2023

Eind maart 2023 heeft Zonnepark Bankhoef van de gemeenteraad van Wijchen een definitieve omgevingsvergunning gekregen. Dat is heel goed nieuws, al betekent het nog niet dat het park snel gebouwd kan worden. Hoewel de ingediende zienswijzen op de voorlopige vergunning zijn afgewezen, kan daar nog bezwaar tegen gemaakt worden via de Raad van State. Daarnaast zal nog wel wel even duren – denk aan enkele jaren –  voordat het park een netaansluiting van Liander zal krijgen. Maar we houden de moed erin en gaan onverdroten door met de ontwikkeling van dit mooie, ecologisch hoogstaande zonnepark.

Energiecafé over buurtenergiesystemen

6 november 2022

Tijdens het Energiecafé van 14 november in Kasteel Wijchen presenteerden een aantal sprekers voorbeelden van mogelijkheden om gezamenlijk het energievraagstuk op te pakken. Van het samen inregelen van je cv-installatie tot en met het installeren van een buurtenergiesysteem.

Noël Spauwen van Duurzaam Hengstdal liet zien hoe je samen met je buurtbewoners daadwerkelijk aan de slag kunt gaan. Lex Hoefsloot van Energie Samen toonde een concreet voorbeeld van het initiatief van een buurtenergiesysteem voor 400 woningen in Wageningen. Tot slot kwam Peter Wilmink van de leefbaarheidsgroep Bergharen/Hernen aan het woord. Hij geeft voorlichting over verduurzaming van je woning.

In het tweede deel van de avond gingen deelnemers onder leiding van Erik op ten Berg met elkaar het gesprek aan om te verkennen welke aanpak voor je eigen wijk of buurt het beste kan werken.

 

Zonnepark Bankhoef weer dichterbij

6 november 2022

Alle politieke partijen van de gemeente Wijchen hebben aangegeven een verklaring van geen bedenking voor Zonnepark Bankhoef af te willen geven. Daarmee is het besluit tot een dergelijke verklaring een hamerstuk geworden op de raadsvergadering van 24 november  en kwam de omgevingsvergunning weer een stapje dichterbij.

Energiecoaches gezocht

Vind je het leuk om bewoners tips te geven voor een lagere energierekening? En wil je meehelpen aan een beter milieu? Dan zoeken wij jou! Als energiecoach help je inwoners van de gemeente Wijchen op weg met het duurzamer maken van hun huis. Je laat kansen en mogelijkheden zien én motiveert om (kleine) aanpassingen te doen. Meld je aan als energiecoach!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ECL activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, onderaan deze pagina.

Bestuursleden

Op de foto staan onze bestuursleden. Allen komen uit (de omgeving van) Wijchen en dragen met verschillende expertise aan de realisatie van onze doelen.