Energiecoöperatie Leur e.o.

Over Energiecoöperatie Leur e.o.

Energiecoöperatie Leur is in mei 2015 opgericht, als uitvloeisel van het initiatief Energiek Leur. De naam Energiecoöperatie Leur wordt vaak afgekort als ECL. We richten ons vooral op activiteiten in de gemeente Wijchen, waar ook het overgrote deel van onze leden vandaan komt. Tot op heden zijn de zonnepanelenprojecten die we hebben gerealiseerd onze meest in het oog springende wapenfeiten. En daar willen we mee doorgaan. Maar we richten ons ook op andere mogelijkheden om de energietransitie lokaal een duwtje te geven: dat is ons hoofddoel.

De gerealiseerde projecten

Het eerste project dat we hebben gerealiseerd is een zonneakker in de weide van woonzorgboerderij De Hagert. De zonneakker bij de Hagert is eind 2015 opgeleverd. Ongeveer en half jaar later is het zonnedak op ’t Mozaïek in bedrijf genomen en in 2018 het zonnedak op Sportcentrum Arcus. Begin 2020 zijn de zonnepanelen op De Suikerberg en ’t Achterom geplaatst, als onderdeel van project “TWZ”. Deze laatste daken zijn samen goed voor bijna 350 kWp.

Wat doen we voor jou?

Wij zijn van mening dat het opwekken van duurzame energie voor iedereen toegankelijk moet zijn, het liefst lokaal. Voor en door de mensen in onze regio. Daarom zetten we ons als vrijwilligers in om de inwoners van de gemeente Wijchen te stimuleren om met energiebesparing en duurzame energie aan de slag te gaan. Doe je mee? Mel je dan aan als lid van onze coöperatie.

Wat zijn onze voornaamste activiteiten en doelen?

  • Het produceren van duurzame energie, direct of indirect, ten behoeve van onze leden of andere afnemers.
  • Het leveren van duurzame energie.
  • Het stimuleren en (helpen) realiseren van energiebesparing in de ruimste zin van het woord.
  • Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen, en met de samenwerking tussen leden in het bijzonder.
  • Het stimuleren van het leveren van duurzame, (ook) lokaal opgewekte energie in de gemeente Wijchen.

Het is de bedoeling dat de Energiecoöperatie Leur e.o. in de toekomst nog meer verschillende lokale duurzame-energieprojecten zal initiëren. Des te meer leden we hebben, des te groter de kans daarop is!

Energiecafé november 2023

Energiecafé over afvalvrij Wijchen

Het Energiecafé van 1 november werd weer gehouden in het sportcafé van Arcus. ‘Wijchen zonder Afval’ met als sprekers Jeroen Vrolijks van DAR, duurzaamheidsadviseur Jasper Peters van Synprodo en Johan de Kievit van het Repaircafé. Centraal stond de vraag hoe minder afval te produceren door ‘afval’ als grondstof in een nieuwe cyclus te kunnen gebruiken. Synprodo haalt bijvoorbeeld al net zoveel gebruikt EPS (piepschuim) op als het produceert. Bij de DAR blijft plastic+ een grote uitdaging, maar de techniek om allerlei soorten plastic mechanisch te scheiden is al ver ontwikkeld en wordt ook succesvol toegepast. Voor het Repaircafé blijft de repareerbaarheid van veel apparaten nog een probleem. In de forumdiscussie sloot ook wethouder Twan van Bronkhorst aan. Duidelijk was dat Wijchen op de goede weg is, maar er ook nog een lange weg te gaan is naar een afvalvrij Wijchen.

Bezoek burgemeester aan Energiecoöperatie

25 september 2023

bestuurslid Mari van Wanroij, tevens binnenkort raadslid, had de burgemeester uitgenodigd bij een bijeenkomst van het bestuur van ECL. Burgemeester Renske Helmer had alle raads- en commissieleden gelegenheid geboden haar bij wijze van kennismaking met Wijchen een keer uit te nodigen. ECL wilde haar graag meenemen in de ambitie voor de toekomst. Zoals de energiecoaches, het zonnepark Bankhoef en eventuele windprojecten.Ook is ingegaan op de al lopende projecten en de manier waarop ECL de inwoners van Wijchen (en Druten) wil betrekken bij de energietransitie. Te gast was Jur Marringa van de Energiebank Rivierenland die onder andere inging op de vraag hoe je energiearmoede kunt tegengaan. De burgemeester kreeg symbolisch een zonnepaneel aangeboden met de tekst: ECL wenst voor gemeente Wijchen veel duurzame energie.

Energiecafé 31 mei 2023

Het energiecafé stond in het teken van besparen en isoleren. Voor 80 Wijchenaren de moeite om ervoor naar de Arcus te komen, Klimaatburgemeester Caren Schipperus trapte af en pleitte ervoor om als eerste te kijken naar laaghangend fruit en kleine besparingen. Zo kun je je autogebruik proberen te verminderen door vaker de fiets te nemen. Binnen Wijchen kan dat makkelijk. Je bespaart toch al gauw € 100 per maand met kleine besparingen (zoals op je verlichting). Bestuurslid Roger Habets ging in op de energiecoaches die in Wijchen en Druten actief zijn. Wim van Megen verhaalde over woningisolatie en tot slot inspireerde Danny Wilting van Knauf de aanwezigen over verdere mogelijkheden om je woning te verduurzamen.

Vergunning voor Zonnepark Bankhoef

4 april 2023

Eind maart 2023 heeft Zonnepark Bankhoef van de gemeenteraad van Wijchen een definitieve omgevingsvergunning gekregen. Dat is heel goed nieuws, al betekent het nog niet dat het park snel gebouwd kan worden. Hoewel de ingediende zienswijzen op de voorlopige vergunning zijn afgewezen, kan daar nog bezwaar tegen gemaakt worden via de Raad van State. Daarnaast zal nog wel wel even duren – denk aan enkele jaren –  voordat het park een netaansluiting van Liander zal krijgen. Maar we houden de moed erin en gaan onverdroten door met de ontwikkeling van dit mooie, ecologisch hoogstaande zonnepark.

Energiecafé over buurtenergiesystemen

6 november 2022

Tijdens het Energiecafé van 14 november in Kasteel Wijchen presenteerden een aantal sprekers voorbeelden van mogelijkheden om gezamenlijk het energievraagstuk op te pakken. Van het samen inregelen van je cv-installatie tot en met het installeren van een buurtenergiesysteem.

Noël Spauwen van Duurzaam Hengstdal liet zien hoe je samen met je buurtbewoners daadwerkelijk aan de slag kunt gaan. Lex Hoefsloot van Energie Samen toonde een concreet voorbeeld van het initiatief van een buurtenergiesysteem voor 400 woningen in Wageningen. Tot slot kwam Peter Wilmink van de leefbaarheidsgroep Bergharen/Hernen aan het woord. Hij geeft voorlichting over verduurzaming van je woning.

In het tweede deel van de avond gingen deelnemers onder leiding van Erik op ten Berg met elkaar het gesprek aan om te verkennen welke aanpak voor je eigen wijk of buurt het beste kan werken.

 

Zonnepark Bankhoef weer dichterbij

6 november 2022

Alle politieke partijen van de gemeente Wijchen hebben aangegeven een verklaring van geen bedenking voor Zonnepark Bankhoef af te willen geven. Daarmee is het besluit tot een dergelijke verklaring een hamerstuk geworden op de raadsvergadering van 24 november  en kwam de omgevingsvergunning weer een stapje dichterbij.

Energiecoaches gezocht

Vind je het leuk om bewoners tips te geven voor een lagere energierekening? En wil je meehelpen aan een beter milieu? Dan zoeken wij jou! Als energiecoach help je inwoners van de gemeente Wijchen op weg met het duurzamer maken van hun huis. Je laat kansen en mogelijkheden zien én motiveert om (kleine) aanpassingen te doen. Meld je aan als energiecoach!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ECL activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, onderaan deze pagina.

Bestuursleden

Op de foto staan onze bestuursleden. Allen komen uit (de omgeving van) Wijchen en dragen met verschillende expertise aan de realisatie van onze doelen.