---

Tweede informatieavond: dinsdag 22 september

Het bestuur van Energiecoöperatie Leur organiseert een tweede informatieavond over het project Zonneakker Leur. Tijdens deze avond zullen we de vorderingen met de toehoorders delen en in principe de precieze financiële informatie beschikbaar stellen. Het is ons streven dat leden (inclusief eventuele gezinsleden) vanaf deze datum formeel een of meerdere zonneaandelen kunnen aanschaffen.

Locatie: Bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden, Van Balverenlaan 1b, Leur.

Aanvang: 20.00 uur.

Vooroverleg omgevingsvergunning positief

Een afvaardiging van het bestuur van de Energiecoöperatie Leur heeft een vooroverleg gehad met de welstandscommissie en monumentencommissie van de gemeente Wijchen. Men was erg positief over ons initiatief en vroeg nog een paar esthetische punten op te pakken. We denken grotendeels aan de wensen van de commissies te kunnen voldoen en zien de definitieve reactie op onze vergunningsaanvraag met vertrouwen tegemoet.

Stukken voor provinciale subsidie ingediend

Alle benodigde gegevens voor een aanvullende provinciale subsidie zijn ingediend. Het is nu wachten op de reactie van de provincie. Zodra er meer bekend is stellen we de nieuwsbriefleden op de hoogte.

Offerteverzoek naar drie potentiële leveranciers

Het bestuur heeft een uitgebreid offerteverzoek opgesteld voor de levering en het eventuele onderhoud van de zonneakker. Het verzoek is aan drie potentiële leveranciers in de gemeente Wijchen toegezonden. We verwachten de aanbiedingen op uiterlijk 23 augustus, waarna we op basis van zorgvuldige afwegingen de beste partij zullen selecteren.

Contributie lidmaatschap

Inmiddels hebben vele coöperatieleden het lidmaatschapsgeld à € 25,-- inclusief btw overgemaakt. Mocht je lid zijn (of willen worden) en nog geen contributie hebben betaald, dan verzoeken we je dat alsnog te doen naar rekeningnummer (IBAN) NL14 RABO 0304 5257 74, t.n.v. Energiecoöperatie Leur e.o., Wijchen.

Lid worden kan hier.

Energiecoöperatie Leur op Leurse jaarmarkt

Bestuursleden van Energiecoöperatie Leur zullen bij een kraam te vinden zijn op de Leurse jaarmarkt die plaatsvindt op zondag 6 september. Heb je nog vragen, wil je lid worden of iemand anders aandragen? Kom dan gerust bij ons aan. We helpen je graag.

Vervolgacties en planning

Op dit moment voorzien we de volgende planning.

• Selectie leverancier - augustus

• Werving potentiële deelnemers - augustus / september

• Provinciale subsidietoekenning - augustus / september

• Recht van opstal - augustus / september

• Contractvorming met energieleverancier en zorginstelling - augustus / september

• Vervolgbijeenkomst - dinsdagavond 22 september, 20.00 uur (noteer in je agenda!)

• Vaststelling definitieve deelnemers - september

• Bouw en oplevering zonneakker - oktober / november

---