---

Informatieavond in Leur een succes

De Energiecoöperatie Leur heeft 9 juni een succesvolle informatieavond over het project Zonneakker Leur georganiseerd. Ruim zestig belangstellenden waren vorige week dinsdagavond aanwezig in het Leurse bezoekerscentrum. Daar presenteerde het bestuur van de coöperatie de plannen voor het installeren van 200 zonnepanelen bij woonzorgboerderij De Hagert. De aanwezigen werden op de hoogte gebracht over de technische en financiële aspecten van het project. Ook de planning en risico’s kwamen aan de orde. Aan het einde van de avond nam wethouder Agnes Schaap het eerste aandeel symbolisch in ontvangst en hebben 43 personen zich ingeschreven als potentieel deelnemer.

De teller staat boven de zestig

Inmiddels hebben meer dan zestig potentiële deelnemers zich aangemeld voor de zonneakker in Leur. Ook onze stand op de Stratenmarkt in Hernen heeft daaraan bijgedragen. Daarmee is het eerste doel, vijftig deelnemers, bereikt. Maar we kunnen nog steeds meer deelnemers gebruiken aangezien we 200 zonnepanelen in de aanbieding hebben. Inschrijven kan hier.

Provinciale subsidie aangevraagd

Nadat de benodigde vijftig potentiële deelnemers zich hadden ingeschreven heeft het bestuur een aanvullende subsidie voor de Zonneakker bij de Provincie Gelderland aangevraagd. De benodigde vijftig deelnemers daarvoor heb zich immers ingeschreven. We dienen nog wel enkele aanvullende stukken aan te leveren. Daaraan wordt momenteel hard gewerkt.

 Mededeling / oproep

Voor het aanvragen van de provinciale subsidie zijn de adresgegevens van de potentiële deelnemers nodig. Wij zullen hen via e-mail of telefonisch daarvoor benaderen. Je kunt je adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats) ook vast mailen naar: info@energiecooperatieleur.nl.

Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Het bestuur heeft een aanvraag tot een vooroverleg voor de omgevingsvergunning bij de Gemeente Wijchen ingediend. Deze is inmiddels ontvangen en bevestigd door de Gemeente.We hopen binnenkort met de verantwoordelijke ambtenaren aan tafel te zitten om de vergunningsaanvraag te bespreken.

Lidmaatschap coöperatie

Deze week wordt een bankrekening geopend voor de coöperatie. Binnenkort ontvangen de kandidaatleden een formele bevestiging van de inschrijving met een verzoek om €25,--contributiegeld over te maken. Zoals eerder aangegeven geldt dit voor de periode tot en met december 2016.

Vervolgacties en planning

Binnenkort zullen we nieuwe informatie sturen over de voortgang. Op dit moment voorzien we de volgende planning.

• Inning contributiegelden

• Werving potentiële deelnemers - juni / juli

• Subsidieaanvraag en -toekenning – juni / juli

• Recht van opstal - juli

• Selectie leverancier - juli

• Contractvorming met energieleverancier en zorginstelling - juli / augustus

• Vervolgbijeenkomst - eind augustus / begin september

• Vaststelling definitieve deelnemers - september

• Bouw en oplevering zonneakker - september / oktober

---