---

Nieuw zonnepanelenproject in Wijchen: TWZ

ECL is druk bezig met de voorbereiding van een nieuw project voor haar leden: Twee Wijchense Zonnedaken. Het gaat om de realisatie en exploitatie van van een zonnedak op De Suikerberg in de Woezik en op 't Achterom in de wijk Homberg. We beschouwen de deelprojecten samen als één project: TWZ. Het gaat in het totaal om ongeveer 1.150 zonnepanelen waarvoor we verwachten 650 zonnestroomdelen uit te geven. Op  woensdagavond 11 september is er een informatieavond over dit project in 't Achterom. Heb je belangstelling om aan TWZ deel te nemen? Geef dat hier dan aan.

---

Nieuwe kandidaat-secretaris in bestuur ECL: Arno Akkermans

Het bestuur van de ECL is heel blij met de aanmelding van Arno Akkermans uit Alverna als kandidaat-secretaris van de ECL. Formeel zal Arno voorgedragen worden als bestuurslid op de eerstvolgende algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2020. Maar tot die tijd zal Arno al actief zijn en inmiddels is hij al druk bezig met zich in te werken.

---

Vrijwilligers onderhoudsploeg Zonneakker Leur gezocht

We zijn op zoek naar een ploegje vrijwilligers dat het onderhoud van Zonneakker Leur voor zijn rekening wil nemen. Momenteel gebeurt het onderhoud - voornamelijk het verwijderen van hoog onkruid en distels - nog op ad-hocbasis maar we denken dat een vaste ploeg beter zou werken. Wil je helpen? Graag. Stuur dan even een bericht met je contactgegevens naar info@energiecooperatieleur.nl of meld je aan via onze website. Het bestuur zal vrijwilligers vervolgens aan elkaar koppelen.

---

Regionale Energie Strategie Arnhem – Nijmegen

In het kader van het Klimaatakkoord wordt per regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Er zijn in totaal 30 regio’s gevormd, waarvan onze regio Arnhem–Nijmegen er één is. De opdracht aan elke regio is een plan neer te leggen hoe zij hun duurzame energievoorziening vorm gaan geven. De opdracht hierbij is dat in 2030 minimaal 49% van de energievoorziening duurzaam moet zijn. De gemeentes, waterschappen en de provincie binnen de regio zijn verantwoordelijk voor de opstelling van de RES. Omdat een belangrijk streven binnen het Klimaatakkoord is 50% van de duurzame energieproductie in lokaal eigendom (burgers en bedrijven) te realiseren, zijn de energiecoöperaties een belangrijke gesprekspartner voor de lokale overheden. Om deze reden hebben de energiecoöperaties in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder ook ECL, de koppen bij elkaar gestoken om op een zo effectief mogelijke wijze invloed te hebben op het overlegproces rond de RES.

Naar aanleiding hiervan is afgesproken om een tweetal vertegenwoordigers naar de overlegbijeenkomsten van de RES af te vaardigen, te weten Ineke de Jong van Wiek-II (o.a. Windpark Nijmegen – Betuwe) en Irma Corten van Rijn en IJssel Energiecoöperatie uit Arnhem.

Inmiddels is het RES-proces gestart met zogenaamde ruimteateliers, waarin per deelgebied de mogelijkheden en locaties voor duurzame energieopwekking onderzocht worden. Voor ons deelgebied is het eerste ruimteatelier op 26 september van 13 – 16 uur in Kasteel Wijchen. Mocht je suggesties hebben voor dit ruimteatelier of wil je er graag bij zijn, laat het per mail weten aan Jaap Schoenmaker via schoenmaker.jaap@gmail.com, dan zullen we je suggesties meenemen in onze reactie op de uitnodiging om bij dit ruimteatelier aanwezig te zijn.

---

Zonnepanelenproject Bergharen gaat niet door

Ondanks vergevorderde plannen gaat het beoogde zonnepanelenproject van de ECL in Bergharen niet door. Het is niet gelukt om met de dakeigenaar van het gebouw waarop de panelen worden geplaatst tot overeenstemming te komen. Maar niet getreurd, er zijn volop mogelijkheden tot deelname aan een nieuw project; zie daarvoor het eerste bericht.

---
---

Op de agenda

• Informatieavond project TWZ: woensdag 11 september 2019, 20.00 uur, 't Achterom in Wijchen.

• Ruimteatelier RES: donderdag 26 september 2019, 13 - 16 uur, Kasteel Wijchen.

• Warmtepompinformatieavond: oktober 2019.

---