---

Thema-avond over Ecologica groot succes

De zaal van de bibliotheek zat vol tijdens de presentatie over het boek Ecologica die gegeven werd door de auteur zelf: Hans Meek uit Wijchen. Met heldere voorbeelden en afbeeldingen betoogde Hans dat de urgentie hoog is en dat radicale oplossingen nodig zijn om de aarde voor de mens leefbaar te houden. Er valt nog heel wat te winnen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie en we zullen wereldwijd aan de slag moeten gaan. Wijchen is daarbij geen uitzondering: zelfs met een paar windmolens redden we het niet. Meer informatie over de (inhoud van) presentatie vind je hier.

---

De gewenste toekomst van de ECL in kaart gebracht

Op 27 november waren ruim dertig leden van de ECL bijeen op De Hagert om zich te buigen over de gewenste toekomst van onze coöperatie.  Onder leiding van bestuursleden Ton Baaijens en Chris Vennekens konden de aanwezigen hun visie geven op thema's als (lokale) zonne- en windenergie, duurzame mobiliteit en professionalisering. De reacties zijn verzameld en zullen leiden tot een conceptbeleidsplan dat op de ALV in het voorjaar van 2019 aan de leden wordt voorgelegd. Een volledig verslag van de avond en wat daaraan vooraf ging vind je hier.

---

Geen aangepaste huurovereenkomsten met Dichterbij en 't Mozaïek

Het bestuur van de ECL heeft zowel de stichting Dichterbij (huurder van de Zonneakker Leur) als SCEC (huurder van Zonnedak 't Mozaïek) gevraagd om de huurovereenkomsten tussen die organisaties en de ECL aan te laten passen. Hierdoor zou de huurprijs van de zonne-installatie  in lijn blijven met de werkelijke elektriciteitsprijs die de huurders betalen en zou de ECL stabielere inkomsten hebben. Deze mogelijkheid was bij het aangaan van de huurovereenkomst nog niet in beeld maar is inmiddels bekend en blijkt toegestaan. Helaas hebben beide partijen aangegeven niet af te willen wijken van het huidige concept: een vast huurbedrag, onafhankelijk van de elektriciteitsprijs. Dit bekent dat de kans op variatie van de inkomsten voor deze projecten aanwezig blijft. Tot op heden zijn de revenuen wat hoger dan oorspronkelijk voorspeld, maar bij een stijgende elektriciteitsprijs nemen de subsidie-inkomsten af terwijl het huurbedrag alleen wordt gecorrigeerd voor inflatie. Voor Zonnedak Arcus is een overeenkomst gesloten waarbij de huurprijs van het PV-systeem wel afhankelijk is van de gemiddelde elektriciteitsprijs in het desbetreffende jaar. Daar speelt dit punt dus niet.

---

Zonneakker Leur presteert weer als vanouds

Na veel onderzoek is het elektriciteitslek bij de zonneakker op De Hagert gevonden en hersteld. Hierdoor levert de zonneakker weer stroom als gebruikelijk, dat wil zeggen: ruim 10% boven verwachting. De opbrengsten per maand kun je hier bekijken.

---

SDE+-subsidie voor project in Bergharen toegekend

De ECL heeft met steun van de gemeente Wijchen SDE+-subsidie aangevraagd voor een zonnedak op een bedrijfsgebouw in Bergharen. De subsidie is inmiddels toegekend en biedt de mogelijkheid om in Bergharen een project van ongeveer 800 panelen te realiseren. Het bestuur dient intern nog afspraken te maken over de aanpak en we moeten nog in gesprek met de dakeigenaar, maar het begin is er.

---

Op de agenda

• Algemene ledenvergadering: voorjaar 2019.

---