---

ECL organiseert thema-avond over Ecologica

Op donderdag 4 oktober organiseert Energiecoöperatie Leur in samenwerking met de Wijchense schrijver en bioloog Hans Meek een presentatie over zijn boek Ecologica. In dit boek benadert hij de huidige duurzaamheidsproblematiek vanuit een ecologisch perspectief.

Onze moderne welvaart hangt volledig af van het gebruik van fossiele energie (kolen, aardolie en aardgas). Als dit opraakt komt de voedselvoorziening, beschikbaarheid van drinkwater en ziektebestrijding van miljarden mensen in gevaar. In Ecologica bespreekt Hans Meek de onderliggende ecologische processen en mogelijkheden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Tijdens deze avond plaatst de coöperatie de noodzaak tot duurzaamheid in een breder perspectief.

De avond wordt gehouden in de Bibliotheek Wijchen, Campuslaan 8 en start om 20.00 uur met een inleiding door Hans zelf (vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee). Aansluitend zal er mede aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd worden over de betekenis van zijn verhaal. Na afloop ben je welkom in de huiskamer van ’t Mozaïek voor een drankje en kan er verder nagepraat worden. Voor deze avond zal door de bibliotheek een tafel ingericht worden met boeken die, naast het boek Ecologica, aansluiten op het thema van deze avond.

De avond is voor iedereen (leden en niet-leden) gratis toegankelijk. Wel stellen wij het op prijs als je je vooraf aanmeldt.

---

Zonne-energieproject in Zambia bijna gerealiseerd

In de algemene ledenvergadering van de Energiecoöperatie Leur in het voorjaar van  2018 werd het voorstel gedaan om een financiële bijdrage te geven voor een zonne-energieproject in Zambia, Senanga. Daar is de Nederlandse stichting Zambridge actief. Deze stichting ondersteunt de lokale bevolking met maatregelen voor beter onderwijs en betere zorg. De stichting heeft geholpen om twee scholen te bouwen en te exploiteren. Een groot probleem is het gebrek aan een goede stroomvoorziening op de scholen, waardoor de vele leerlingen ‘s avonds geen onderwijs kunnen krijgen. Dat kan veranderen door de aanleg van zonnepanelen op beide gebouwen.

Voor het project om twee scholen te voorzien van zonne-energie heeft de ALV besloten een schenking te doen van € 1.500,-- om dit project mogelijk te maken.

Inmiddels is het september 2018. De benodigde spullen zijn gearriveerd in Zambia. Op dit moment wordt de installatie aangelegd door de lokale bevolking met technische ondersteuning vanuit Nederland (door Our Energy Foundation). In de loop van september worden ook de zonnepanelen op de tweede school geïnstalleerd. Our Energy Foundation zal bij de voltooiing van fase 2 in Senanga aanwezig zijn. Twee bestuursleden van Zambridge bezochten in juli nog Senanga om mee te helpen bij de voorbereidingen. Wil je meer weten? Kijk dan op de site van Our Energy Foundation of Zambridge.

---

Even voorstellen: Dick Vogelzang

Op de ALV in mei jongstleden heeft Dick Vogelzang zich aangemeld als kandidaat-bestuurslid voor de ECL. Sindsdien woont hij de bestuursvergaderingen bij. Dick heeft zich al direct verdienstelijk gemaakt als fotograaf voor de coöperatie en het initiatief naar zich toegetrokken om voor de coöperatie de privacyregels in kaart te brengen, waarover meer in het volgende bericht.

---

Privacywetgeving

Ook de ECL dient te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van dit jaar van kracht is. Inmiddels staat er een privacyverklaring op de website en zijn we bezig onze eigen privacyregels op te stellen. Binnenkort zullen die eveneens via de site kenbaar worden gemaakt. In de tussentijd handelen we zo goed als mogelijk volgens de richtlijnen die daarin komen te staan.

---

Initiatieven in Bergharen

Na het onverwachte overlijden van Karel Schwillens heeft het initiatief om zonne-energieprojecten te realiseren in Bergharen even stilgestaan. Inmiddels hebben we de draad weer opgepakt en zijn we in een vergevorderd stadium met twee bedrijven die hun dak ter beschikking willen stellen voor een burgerinitiatief waarbij zonnepanelen geplaatst worden.

---

Lopende projecten

De zonnestroominstallaties op de daken van 't Mozaïek en Arcus produceren naar verwachting. De opbrengst bij Zonneakker Leur valt al enige tijd tegen. We hebben daarover regelmatig contact met de leverancier. Minimale projectinkomsten worden gegarandeerd door een vast huurbedrag dat we ontvangen en een prestatiegarantie.

---

Op de agenda

• Thema-avond Ecologica: donderdag 4 oktober 2018 in 't Mozaïek.

• Bijzondere ledenvergadering: nog nader te bepalen.

---