---

Ter nagedachtenis: Karel Schwillens

Sinds het najaar van 2017 maakte Karel Schwillens als aspirant-lid deel uit van het bestuur van Energiecoöperatie Leur e.o. Op de komende algemene ledenvergadering zou Karel voorgedragen worden als bestuurslid. Dat zal helaas niet meer kunnen. Afgelopen zondag 29 april is Karel, 63 jaar oud, geheel onverwacht overleden. 

We zullen in Karel een betrokken en gedreven bestuurslid - want zo voelde het al - gaan missen. In de korte tijd dat hij bij de energiecoöperatie was heeft hij het initiatief genomen voor een nieuw project voor zonne-energie in Bergharen. Dat initiatief zullen wij doorzetten met de inzet van Karel in gedachte.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte de komende tijd.

---

Algemene ledenvergadering op maandag 28 mei

Het bestuur van de ECL heeft Sportcentrum Arcus bereid gevonden om het bestuur en de leden te ontvangen voor de algemene ledenvergadering 2018. Relevante stukken worden voorafgaand aan de vergadering naar de leden toegestuurd.

Locatie: Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, Wijchen

Datum en tijdstip: maandag 28 mei van 20 tot uiterlijk 21.30 uur

---

Zonnedak Arcus in feestelijk bedrijf gesteld

Op zondag 11 maart heeft wethouder Titus Burgers het Zonnedak Arcus tijdens een feestelijke bijeenkomst in bedrijf gesteld. Er waren behoorlijk wat projectdeelnemers en overige coöperatieleden naar het sportcentrum gekomen om deze gelegenheid bij te wonen. Naast koffie met gebak van de gastheer werden zij ook getrakteerd op een rondleiding, waarbij zij de omvormerruimte konden bezichtigen en de ruim duizend zonnepanelen op het dak met eigen ogen konden aanschouwen. Het was een geslaagde middag.

Op de website van de ECL worden productiegegevens van de zonne-installatie getoond.

---

Financiële aspecten

In april zijn de definitieve subsidiebedragen voor het jaar 2017 voor onze zonne-energieprojecten door de overheid bekend gemaakt. Zodra we deze in onze administratie verwerkt hebben en de balans hebben opgemaakt zullen we overgaan tot uitkering van de rendementen aan de projectdeelnemers. We verwachten dat dat rond half mei zal gebeuren voor Zonneakker Leur en Zonnedak 't Mozaïek. Voor Zonnedak Arcus zal in 2019 voor het eerst worden uitgekeerd, aangezien dit project pas vanaf dit voorjaar in bedrijf is.

De terugbetaling van de btw aan degenen die deelnemen aan project Zonnedak Arcus voeren we uit na teruggave van die btw door de belastingdienst, naar verwachting eind mei, zoals aangekondigd tijdens de inschrijvingsperiode.

---

Op de agenda

• Algemene ledenvergadering: maandag 28 mei om 20 uur in Sportcentrum Arcus

---