---
---

Zonnedak Arcus levert groene stroom

Project Zonnedak Arcus is in bedrijf gesteld. We verwachten dat we vanaf 1 maart subsidie kunnen gaan innen. Smetje op de vreugde: tijdens de storm in januari zijn er een paar panelen van het dak gewaaid. Dat had te maken met het gegeven dat de panelen op dat moment geplaatst werden en niet alle beschermingsconstructies tegen windbelasting waren geïnstalleerd. Gelukkig was er geen persoonlijke noch grote materiële schade. En en ander wordt afgehandeld via de verzekering van de leverancier. Inmiddels zijn de zaken op orde.

---

Duurzame-energie-initiatief in Bergharen

Op dinsdag 6 februari is de ECL in De Zandloper te Bergharen het gesprek aangegaan met lokale ondernemers die bedrijfspanden hebben met grote, (vaak platte) daken. Doel van de bijeenkomst was om tot een samenwerkingsverband te komen waarbij de ondernemers hun daken voor de plaatsing van zonnepanelen door de ECL ter beschikking stellen. Zo kunnen coöperatieleden in de omgeving samen met de ondernemers groene stroom opwekken, waarbij we de kosten en baten op een redelijke wijze proberen te verdelen. Op de foto zie je een deel van de betreffende daken als blauw gearceerde gebieden. Onder downloads is de getoonde presentatie te vinden. Er is afgesproken om op korte termijn wederzijds uitsluitsel te geven. We houden je op de hoogte.

---

PV-systemen Leur en 't Mozaïek presteren goed

Zonneakker Leur heeft in 2017 goed gepresteerd, 6% boven de verwachte opbrengst. Wel is er een daling ten opzichte van 2016 geconstateerd (8%-punten) vanwege technische problemen. Vooral december 2017 scoorde slecht, in januari 2018 is de prestatie weer tot bijna 'normaal' niveau gestegen. Het feit dat dit allemaal in de winter gebeurt is een geluk bij een ongeluk. We houden een en ander samen met de leverancier in de gaten.

Zonnedak 't Mozaïek heeft er het eerste volle kalenderjaar zeer goed vanaf gebracht. Er is 2% meer zonne-energie gegenereerd boven de al zeer hoog voorspelde opbrengst. Daarnaast heeft de recente storm geen problemen veroorzaakt. Hulde aan de leverancier.

---

Op de agenda

• Oplevering Zonnedak Arcus: eind februari 2018.

---