---

Oproep: vrijwilligers nodig voor Zonneakker Leur

Rond de zonnepanelen op De Hagert moet het onkruid ter plekke en op de aarden wallen rond de installatie worden weggehaald. Dit is nodig zodat de nieuwe aanplant de ruimte krijgt om te groeien. Daarnaast zorgt te hoog onkruid voor schaduw op de panelen en daardoor minder opbrengst. Waarschijnlijk hoeft deze actie maar een keer te gebeuren, daarna is de aanplant groot genoeg, heeft het geen last meer van onkruid en krijgt het onkruid steeds minder kans. We organiseren daarom een werkochtend. Een eerdere oproep heeft te weinig reacties opgeleverd, dus bij deze nogmaals.

Datum: zaterdag 8 juli.

Tijd: van 9.00 tot 12.00 uur, verzamelen op het erf.

Werkzaamheden: met de hand onkruid trekken, schoffelen en indien nodig afvoeren.

Neem bij voorkeur je eigen werkhandschoenen mee. Wie geen werkhandschoenen heeft kan die lenen van De Hagert. Tuingereedschap is er voldoende. Wij zorgen ook voor de koffie en de thee.

Meld je aan via info@energiecooperatieleur.nl ov via deze link, graag per omgaande, zodat we de balans snel op kunnen maken. Het wordt mooi werkweer en het blijkt altijd weer leuk om samen de handschoen op te pakken.

Hopelijk tot dan!

Duurzaam wonen in Wijchen ... wie doet mee?

Ingezonden mededeling van één van de coöperatieleden, Ton Baaijens.

De meest duurzame wijk van Wijchen

De gemeente Wijchen wil in de Tuin van Woezik (Zesweg, op de locatie van Tuincentrum Erica) de meest duurzame woonwijk van Wijchen bouwen. Het betreft tien huurwoningen en achttien koopwoningen in de middeldure en duurdere sector. Het bouwproject wordt Europees aanbesteed. Selectiecriteria zijn duurzaamheid, vraaggestuurd bouwen en passend binnen de woonvisie van de gemeente. De ontwikkelaar mag zelf de wijk indelen en inrichten, liefst in overleg met de toekomstige bewoners.

Ik heb namens een groepje van geïnteresseerde burgers contact opgenomen met de gemeente om daar te mogen bouwen, al dan niet in samenwerking met een projectontwikkelaar. De ideeën gaan uit naar: energieneutraal, gasloos, ecologisch, levensloopbestendig en regelarm.

Inmiddels zijn er projectontwikkelaars die graag met ons samen willen ontwikkelen en bouwen. We zijn in gesprek over hoe dat er uit zou moeten gaan zien. Duurzaamheidsmaatregelen, kavelgroottes, ecologisch bouwen en wijkindeling zijn daarbij aan de orde gekomen.

Vervolgstappen

Met de ontwikkelaar(s) zijn de volgende vervolgstappen vastgesteld:

  1. Inventarisatie geïnteresseerden voor een huis in dit project.
  2. De ontwikkelaar maakt een voorlopig ‘plaatje’ hoe de wijk en de woningen er uit zouden kunnen gaan zien, inclusief voorlopige kostenplaatjes.
  3. Start van het aanbestedingsproces,
  4. Vorming stichting/vereniging of CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) van serieus geïnteresseerden.
  5. Samen met de projectontwikkelaar de plannen verder uitwerken.
  6. Start van het bouwproces waarbij definitieve ontwerp van de woning, keuze van de aannemer of gedeeltelijk zelf bouwen in overleg bepaald worden.

Tijdsplanning

• Definitieve aanbesteding is medio november 2017.

• Start bouw in de loop van 2018.

• Oplevering 2019/2020.

Informatieavond begin september

Begin september willen we een informatieavond organiseren voor geïnteresseerden Dan zal er ook al meer informatie zijn over aanbesteding, kavels, prijzen en vormen van gemeenschappelijkheid. Op deze avond willen we peilen hoeveel geïnteresseerden er zijn, wat hun wensen zijn en of we een CPO en/of vereniging op kunnen richten om samen met de projectontwikkelaar de plannen verder uit te werken.

Heb je interesse?

Om geïnteresseerden al voor september te kunnen informeren over de ontwikkelingen wil ik je vragen om mij een mailtje te sturen (t.baaijens@online.nl ) als je belangstelling hebt. Dan krijg je de uitnodiging voor deze informatieavond op tijd via de mail toegezonden. Als je voor die tijd al vragen hebt, benader me dan gerust.

De aankondiging voor de aanbesteding van Tuin van Woezik inclusief de eisen is te vinden via TenderNed. De selectieleidraad inclusief alle bijlagen is gepubliceerd op Ibis4Tender. Ibis4Tender wordt gebruikt voor de verdere aanbesteding.

Ton Baaijens

Leurseweg 10

6601 ZZ  Wijchen

T: 06-37469307

t.baaijens@online.nl

---

Veel aanmeldingen voor Zonnedak Arcus

Inmiddels zijn er 137 gegadigden voor ons nieuwe project Zonnedak Arcus. Inmiddels is het offertetraject voor de selectie van een leverancier in volle gang. Daarnaast is een subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. Wordt vervolgd.

Op de agenda

• Werkochtend op De Hagert: zaterdag 8 juli.

• Voorinschrijving Zonnedak Arcus - Juli 2017.

---