---

Voorinschrijving project Zonnedak Arcus gestart

De gemeente Wijchen heeft aan de ECL gevraagd om samen met (toekomstige) leden van de energiecoöperatie een zonnepanelenproject op sporthal Arcus te realiseren. Ook Arcusbeheerder Triwy BV is bij het project betrokken. Samen zullen de drie organisaties proberen provinciale subsidie te verwerven om het PV-systeem daadwerkelijk met inbreng van (lokale) particuliere investeerders te kunnen realiseren. De voorinschrijving is inmiddels gestart. Zegt het voort via de sociale media!

Algemene ledenvergadering prima verlopen

Ruim dertig leden waren aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de ECL in 't Mozaïek, afgelopen 9 mei. De relevante stukken zijn inmiddels naar de leden toegestuurd en tevens te vinden op onze website. Na afloop van de vergadering werd er nog een feestelijk tintje aan de bijeenkomst gegeven ter gelegenheid van de realisatie van het zonnedak op 't Mozaïek.

---

Nieuw kandidaatbestuurslid: Karel Schwillens

Afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur kennis gemaakt met Karel Schwillens uit Bergharen. Karel is voorzitter van de leefbaarheidsgroep Bergharen en pakt binnen die club het thema duurzaamheid op. Dat wil hij combineren met een bestuursfunctie bij onze coöperatie. We denken dat Karel een goede aanvulling is op ons bestuur en hebben hem van harte welkom geheten. Hij zal eerst enige tijd buitenbestuurlijk 'meedraaien', aangezien de leden formeel besluiten over toetreding tot het bestuur.

Op de agenda

• Voorinschrijving Zonnedak Arcus - Juni en juli 2017.

---