---

Rendement zonneprojecten boven verwachting

De zonneakker in Leur en het zonnedak op 't Mozaïek hebben in 2017 goed gepresteerd, zowel energetisch als financieel. Inmiddels is duidelijk welke bedragen per zonnestroomdeel aan de deelnemers uitgekeerd kunnen worden. Voor de zonneakker is dat een jaarbedrag, voor het zonnedak eenmalig een halfjaarbedrag, omdat het zonnedak pas sinds 1 juli 2016 stroom levert. De uitkeringen per zonnestroomdeel zijn als volgt:

• Zonneakker Leur: € 31,32 (prognose € 26,39).

• Zonnedak 't Mozaïek: € 18,75 (prognose € 17,34).

Binnenkort worden de totaalbedragen waarop een deelnemer recht heeft uitgekeerd, afhankelijk van zijn aandeel in een project. We willen benadrukken dat de uit te keren bedragen jaarlijks worden vastgesteld op basis van inkomsten en uitgaven en dus ook lager kunnen zijn in de toekomst. Maar dit is vast een mooi begin.

Algemene ledenvergadering op 9 mei in 't Mozaïek

De algemene ledenvergadering vindt plaats in het Mozaïek, op dinsdag 9 mei, aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Enkele weken daarvoor zullen de relevante stukken naar de leden toegestuurd worden. Mededelingen, vragen of opmerkingen kunnen leden sturen naar info@energiecooperatieleur.nl. Na afloop van de vergadering geven we nog een feestelijk tintje aan de bijeenkomst ter gelegenheid van de realisatie van het zonnedak op 't Mozaïek.

---

Excursie voor basisschoolleerlingen een succes

Op 22 maart hebben twee groepen 7/8 van basisschool De Buizerd een bezoek gebracht aan woonzorgboerderij De Hagert. Onder leiding van vier leden van onze coöperatie hebben zij zich nader verdiept in de duurzame opwekking van energie zoals dat op het terrein van de Hagert gebeurt met de biomassakachel en de zonneakker.

Het bezoek mag zonder meer een succes genoemd worden. Een blauwe hemel, een plezierige ontvangst door de Hagert, enthousiaste leerlingen en een goede voorbereiding op school samen met de instructie door de begeleiders vanuit de ECL zorgden daarvoor.

Windenergie nog steeds in beeld

De coöperatie heeft met diverse partijen oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijke rol bij windenergieprojecten in de gemeente Wijchen. We laten het rustig op ons afkomen en zullen concrete of belangrijke tussenresultaten melden aan de leden.

Wat gebeurt er met uw geld?

Deelnemers aan energieprojecten van de ECL krijgen naar rato van deelneming jaarlijks een rendement uitgekeerd. Alle projectgerelateerde mee- en tegenvallers blijven in principe binnen het project. Nu kregen wij de vraag van een prominente deelnemer wat er zou gebeuren als een deelnemer vrijwillig af zou zien van de uitkering waarop men recht heeft. In een dergelijk geval, maar ook bij andere meevallers buiten de projecten, gaat het geld naar de algemene financiële middelen van de coöperatie. Indien de penningmeester het toestaat, sponsoren we zo mogelijk kleinschalige duurzame en sociale projecten. Zo hebben we bijgedragen aan de aanschaf van praktijkmateriaal dat gebruikt wordt bij de energie-excursies voor basisschoolleerlingen aan De Hagert. Overweegt u ook een dergelijke actie? Laat het ons weten via info@energiecooperatieleur.nl.

Op de agenda

• Uitkering projectrendementen: april 2017.

• Algemene ledenvergadering: 9 mei 2017 in 't Mozaïek, aanvang 20:00 uur.

---