---

Zonneakker Leur een jaar in bedrijf

De zonneakker in Leur heeft inmiddels ruim een jaar elektriciteit geproduceerd, en hoe. Een paar feiten over resultaten in 2016:

• Gecorrigeerde geprognosticeerde productie: 47.188 kWh.

• Werkelijke productie: 53.759 kWh (114%).

• Gebruiksaandeel zonnestroom De Hagert: 33%.

• Teruglevering aan het net: 28%.

Meer details zijn te vinden in onderstaande afbeelding. Daar zie je een productiedipje in september, vanwege een tijdelijk defecte omvormer. Maar verder een prima resultaat. Hopelijk zet zich dat in 2017 door.

Zonnedak 't Mozaïek ligt op koers

Na een half jaar productie kunnen we stellen dat het zonnedak op 't Mozaïek naar behoren functioneert. Over nog eens zes maanden kunnen we definitieve uitspraken doen over de prestatie van het systeem. Ondertussen is de installatie opgeleverd en komt de maandelijkse subsidie netjes binnen.

Financiële zaken

Onlangs hebben enkele vertegenwoordigers van het bestuur, samen met externe vrijwillige experts, een eerste stap gezet richting de financiële afronding van 2016. De laatst 20% van de SDE+-subsidie van 2016 wordt pas in april overgemaakt en de eerste huur voor het PV-systeem op 't Mozaïek wordt halverwege dit jaar betaald. Desondanks zullen we hoogstwaarschijnlijk, mits verantwoord, een deel van de rendementen over 2016 van beide projecten in februari uitkeren. Deelnemers ontvangen hierover een apart bericht via e-mail.

---

Windenergie op de agenda

Het bestuur is door marktpartijen benaderd met de vraag of de ECL een rol kan en wil spelen bij de realisatie van windenergie in de gemeente Wijchen. Ook met de gemeente zelf heeft een gesprek plaats gevonden. Binnenkort bepaalt het bestuur haar standpunt. In geval van belangrijke keuzes en beslissingen leggen we deze aan de leden voor tijdens een ledenvergadering. De bemoeienis met windenergie komt voort uit de resultaten van de enquête die onder de leden is gehouden. Een ruime meerderheid is daar voorstander van.

Help mee met een derde zonnepanelenproject

Aangezien middelgrote zonnepanelenprojecten hoog gewaardeerd worden door onze leden willen we proberen een derde project van de grond te krijgen. Ben je lid en wil je hieraan bijdragen in het voortraject? Of ken je iemand die (om niet) een groot dak of een terrein ter beschikking wil stellen? Meld je dan aan via een bericht aan info@energiecooperatieleur.nl.

Op de agenda

• Uitkering projectrendementen: februari 2017.

---