---

Zonnedak 't Mozaïek in bedrijf

Eind juni is het zonnedak op 't Mozaïek in bedrijf gegaan en niet lang daarna heeft de vooroplevering plaatsgevonden. Op enkele kleine restpunten na is de installatie in orde bevonden. Vanaf 1 juli 2016 is de SDE+-subsidie voor dit project ingegaan. Per die datum is er een vijftienjarige overeenkomst tussen de gemeente Wijchen, 't Mozaïek en de ECL voor de exploitatie. De afgelopen weken is er een tijdelijk probleem geweest met één van de omvormers. Dat is inmiddels opgelost.

Algemene ledenvergadering goed bezocht

Op donderdag 9 juni is de algemene ledenvergadering (ALV) van de ECL gehouden in De Mijlpaal te Hernen. De opkomst van leden was behoorlijk groot. Naast de formaliteiten kwamen ook de resultaten van de enquête aan de orde. Deze werden gepresenteerd oor het kersverse bestuurslid Chris Vennekens. De volledige presentatie vind je op de website van de ECL. Belangrijkste resultaten:

• Zonnepanelenprojecten zoals de zonneakker bij De Hagert en het zonnedak op 't Mozaïek worden zeer hoog gewaardeerd.

• Kleinschalige windenergie mag ook onderzocht worden.

• Educatie en voorlichting wordt belangrijk gevonden.

• De leden zien globaal gesteld een rol weggelegd voor de ECL bij de eventuele realisatie van grootschalige windenergie.

Tijdens de ALV is de kascommissie voor komend jaar benoemd. Elle Veltmaat en Jan Peters zullen die rol op zich nemen, Riny Pijnakker is reserve.

Oproep: vrijwilligerswerk op De Hagert op 1 oktober

Voor degenen die weer eens de handen uit de mouwen willen steken: op 1 oktober gaan we van 10 tot 13 uur onkruid wieden tussen en rond de zonneakker. Dat hoeft waarschijnlijk maar één maal te gebeuren, waarna de overige aanplant onkruidgroei zal voorkomen. Bekende vrijwilligers krijgen hierover nog een bericht. Ben je nog niet als vrijwilliger aangemeld en wil je een handje helpen? Meld je dan hier aan.

---

Wie organiseert een excursie?

Eén van de resultaten van de enquête is de behoorlijke belangstelling voor een (duurzaamheids)excursie. Mocht je ideeën hebben of initiatief willen nemen, stuur dan een e-mail naar info@energiecooperatieleur.nl en laat ons weten wat je in gedachten hebt.

Help mee met een derde zonnepanelenproject

Aangezien middelgrote zonnepanelenprojecten hoog gewaardeerd worden door onze leden willen we proberen een derde project van de grond te krijgen. Ben je lid en wil je hieraan bijdragen in het voortraject? Meld je dan aan via een bericht aan info@energiecooperatieleur.nl.

Op de agenda

• Vrijwilligerswerk op De Hagert: zaterdag 1 oktober van 10 tot 13 uur.

---