---

Alle Zonnestroomdelen verkocht

Velen zullen het al weten maar toch willen we dit heugelijke feit nog even benoemen: op 16 oktober jongstleden zijn de laatste Zonnestroomdelen voor het project Zonneakker Leur door coöperatieleden aangeschaft. Hiermee hebben we snel voldoende middelen gekregen om het project definitief door te laten gaan.

Opdracht aan Holland Gaat Duurzaam verstrekt

De coöperatie heeft met het bedrijf Holland Gaat Duurzaam een overeenkomst getekend voor de levering en plaatsing van de zonneakker in de weide van De Hagert. De bestellingen zijn gedaan en inmiddels zijn de eerste werkzaamheden verricht. We hopen het PV-systeem tegen het einde van het jaar in gebruik te kunnen nemen.

Vrijwilligerswerk

Inmiddels heeft een behoorlijk aantal vrijwilligers zich aangemeld om te helpen bij de bouw van de zonneakker. Hierdoor kunnen we de kosten van het PV-systeem reduceren. Hoofdactiviteiten zullen zijn:

• Het leggen van kabels in sleuven (eind november).

• Het plaatsen van de panelen op de draagconstructie in de weide (begin/half december).

• Hand- en spandiensten en de zorg voor de inwendige mens.

Zodra we exact weten wanneer we met deze werkzaamheden aan de slag kunnen, zullen we de vrijwilligers per omgaande verwittigen. We plannen de vrijwilligersactiviteiten in principe in de weekenden. Wil je ook helpen en heb je je nog niet opgegeven? Klik dan hier. Vele handen maken licht werk en je draagt bij aan je eigen installatie. Nu maar hopen dat het nog even net zo warm blijft als dat het nu is ...

Vervolgacties en planning

Op dit moment voorzien we de volgende planning.

• Recht van opstal - november

• Contractvorming met zorginstelling - november

• Bouw en oplevering zonneakker - november / december

• Feestelijke ingebruikname ...?

---