---

Meer dan honderd Zonnestroomdelen verkocht

Binnen twee weken zijn ruim honderd Zonnestroomdelen voor de zonneakker in Leur verkocht. Dus nog een kleine honderd te gaan. Personen die vóór 23 september lid zijn geworden hebben voorrang tot aanschaf tot en met 13 oktober. We hebben gemerkt dat sommigen onder hen nog een geheugensteuntje nodig hebben. Vandaar dit bericht. Ook zullen we leden die nog geen Zonnestroomdelen hebben aangeschaft persoonlijk benaderen de komende dagen. Om deel te nemen dien je een ingevuld deelnameformulier aan ons toe te sturen.

Omgevingsvergunning definitief verstrekt

Afgelopen vrijdag ontvingen we het heugelijke bericht dat de Omgevingsvergunning voor de realisatie van de zonneakker definitief is verstrekt door de gemeente Wijchen. Wat dat betreft staat dus niets meer in de weg om met de bouw te beginnen.

Toekenning van provinciale subsidie ontvangen

De Provincie Gelderland heeft een subsidie aan het project Zonneakker Leur verstrekt. Hiermee wordt 25 % van de investering in de zonneakker gedekt: ruim € 19.000,--. We zijn erg blij met deze toewijzing waardoor we niet alleen een duurzaam project zullen realiseren, maar ook nog een goede rentabiliteit kunnen behalen voor de deelnemers.

Contributie lidmaatschap

Inmiddels hebben vele coöperatieleden het lidmaatschapsgeld à € 25,-- inclusief btw overgemaakt. Mocht je lid zijn (of willen worden) en nog geen contributie hebben betaald, dan verzoeken we je dat alsnog te doen naar rekeningnummer (IBAN) NL14 RABO 0304 5257 74, t.n.v. Energiecoöperatie Leur e.o., Wijchen.

Lid worden kan hier.

Vervolgacties en planning

Op dit moment voorzien we de volgende planning.

• Verkoop Zonnestroomdelen: oktober

• Recht van opstal - oktober

• Contractvorming met zorginstelling - oktober

• Vaststelling definitieve deelnemers - oktober

• Opdrachtverstrekking aan leverancier: oktober

• Bouw en oplevering zonneakker - november / december

---